Biometrické bezpečnostní prvky

Cíl projektu: Integrace biometrických prvků za účelem zvýšení bezpečnosti letiště.

Výstup: Pořízení 2 ks biometrických bezpečnostních prvků (čteček). Jedná se o bezpečnostní zařízení využívající identifikaci biometrických údajů. Instalací čteček bylo dosaženo zvýšení bezpečnostní úrovně na místech umožňujících vstup nebo vjezd do prostoru letiště. Tato specifická bezpečnostní zařízení zajišťují přesnou identifikaci osob vstupujících do definovaných prostorů letiště a současně se výrazným způsobem podílí na zvýšení bezpečnosti civilního letectví.

Doba realizace projektu:

11/2019 – 12/2019

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data