CCTV ochrana veřejného prostoru

Popis vybavení: Kamerový systém (CCTV) - ochrana verejného prostoru

Předpokládané umístění: prostory před příletovým a odletovým terminálem, parkovací plochy letiště, spojovací koridory, prostor pro parkování letadel

Na základě požadavků legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy je provozovatel letiště povinen přijmout opatření k zabezpečení veřejného prostoru letiště tak, aby minimalizoval možnost vzniku protiprávních činů nebo obdobných nežádoucích incidentů. Instalace kamerového systému umožní provozovateli letiště monitorovat určenou část veřejného prostoru a současně také získat důležité informace pro provedení vlastního zásahu. Výrazný podíl na zajištění vyšší úrovně bezpečnosti i efektivity má použití pokročilých video-analytických funkcí, umožňujících eliminovat vzniklé incidenty již v samotném začátku, případně těmto incidentům předcházet. Použití uvedených bezpečnostních prvků zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti cestujících, posádek letadel i ostatních osob nacházejících se v tomto prostoru, současně umožní výrazné zkrácení reakčního času bezpečnostních složek, nezbytného pro provedení vlastního zásahu.

Předpokládaná cena: 1.700.000 Kč bez DPH.

Dodavatelem zařízení se stala společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2021“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.


      

 

          

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data