Detektory stopových prvků

Poslední dodávka v rámci projektu Stroje a zařízení I byla uskutečněna v posledním únorovém týdnu 2010. Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. převzalo různé typy bezpečnostních zařízení, které byly pořízeny zejména s ohledem na zvyšující se požadavky v oblasti bezpečnosti letecké dopravy a zabezpečení plynulosti leteckého provozu a poskytování kvalitních služeb pro cestující. Mezi tato zařízení se řadí mimo jiné také detektory stopových prvků.

Letiště pořídilo celkem dva kusy zařízení. Jedná se o technická zařízení pracující na principu vyhodnocování stopového (molekulového) množství prvků. Uvedeného principu je u tohoto zařízení využito k detekci výbušnin a výbušných látek. Zařízení je doplněno o další specifické funkce.

Zařízení bude využito v souladu s bezpečnostními předpisy pro detekci výbušnin a výbušných látek při bezpečnostní kontrole osob a zavazadel a výrazně urychlí detekci při mimořádných situacích a událostech.

Zařízení bude využíváno pracovníky bezpečnostní kontroly k odhalování výbušnin a radioaktivních materiálů.

Bude sloužit zejména k identifikaci běžných explosiv, střelného prachu apod. se schopností extrémně rychlého čištění a vysokou odolností proti falešným alarmům, způsobenými rušivými látkami.

Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. pořídilo tato vysoce technologicky vyvinutá zařízení v rámci projektu Stroje a zařízení I pro zvýšení bezpečnostní úrovně letiště s ohledem na aktuální bezpečnostní předpisy a nařízení Evropské unie.

Detektory dodány    

Detektory stopových prvků byly pořízeny od společností PCS spol. s r.o.

Kupní smlouva na dodávku přístrojů byla uzavřena společností Letiště Ostrava, a.s. na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava poskytuje vysoce odborný přístup při provádění bezpečnostních kontrol osob a jejich zavazadel a současně zvyšuje kvalitu a plynulost odbavovacího procesu.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data