Dotace na Provozní bezpečnost

Moravskoslezský kraj se jako zřizovatel společnosti Letiště Ostrava, a.s. každoročně významně podílí na zajištění provozní bezpečnosti letiště Leoše Janáčka. Také v roce 2023 poskytl Moravskoslezský kraj finanční prostředky na zajištění Hasičské záchranné služby, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště. Tyto provozní prostředky jsou účelově určeny na pokrytí osobních nákladů těchto pracovníků, materiálového zajištění provozu a zajištění provozuschopné, techniky a technických prostředků bezpečnosti.

Útvar Hasičské záchranné služby letiště je službou na letišti, která zajišťuje zejména záchranu lidských životů a hodnot v případě mimořádné události v areálu a okolí letiště.

    

Činnost HZS

Bezpečnostní dispečink letiště slouží k podpoře a koordinaci složek letiště při řešení mimořádných událostí a podporuje činnost krizového štábu letiště. Zabezpečuje nepřetržitý příjem zpráv o  nastalých mimořádných událostech nebo havarijních stavech v rámci letiště nebo v jeho blízkém okolí, vyhodnocuje je a zabezpečuje účast potřebných složek na jejich řešení. Nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje výstupy bezpečnostních systémů na letišti, reaguje na vzniklá alarmová hlášení. Koordinuje, ověřuje a udržuje spojení se externími zasahujícími složkami, rovněž zajišťuje spojovou a informační službu jednotce HZS Letiště Ostrava, a.s.

   

Pracoviště Bezpečnostního dispečinku

Útvar bezpečnosti letiště zajišťuje provádění detekčních kontrol osob a jejich zavazadel, a činnosti v rámci ostrahy letiště. Tyto činnosti vedou k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

   

Pracoviště Ostrahy

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data