Hasící letištní speciál

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala na počátku měsíce února 2010 hasičský letištní speciál v rámci projektu „Stroje a zařízení I“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.

Rychlé zásahové vozidlo bylo pořízeno z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Zásahový požární automobil bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel, kdy zajišťuje ochranu evakuačních cest pro cestující. Automobil je tvořen prostornou kabinou pro osádku v počtu 4 hasičů včetně řidiče strojníka a speciální cisternovou nástavbou s vysoce výkonným čerpadlem.

Jedná se o letištní zásahový požární automobil splňující požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO a současné evropské legislativy. Vozidlo je opatřeno nástavbou ROSENBAUER / PODVOZEK ROSENBAUER MOTORS LLC.

Hasící speciál    

Nástavba zásahového požárního automobilu ROSENBAUER Aircraft Rescue & Fire Fighting (ARFF) tvoří prostornou kabinu namontovanou na podvozku ROSENBAUER MOTORS LLC.

Rychlý a bezpečný automobil je konstruován tak, aby mohl úspěšně splnit jak záchranné, tak protipožární úkoly.

Důkladný výběr komponentů jako je vysoký výkon 4-taktního naftového motoru, 6-ti rychlostní automatická převodovka, stálý pohon všech kol, vysokovýkonný systém odpružení podvozku pomocí vinutých pružin a jednomontáž všech kol činí Panthera prvotřídním speciálním vozidlem v této kategorii.

Vysoké zrychlení dosažené vysokým počtem HP k poměru váhy, excelentně udržovaná maximální rychlost, extrémní mobilita (pohyb off road a po letištní dráze) a spolehlivý brzdný systém s ABS umožňuje zásahové osádce bezpečně a efektivně dorazit do místa zásahu i za nejtvrdších podmínek.

Všechny komponenty tohoto automobilu byly konstruovány za použití nejnovějších, prvotřídních produktů, které jsou nepřetržitě vyvíjeny a zkoušeny, aby vozidlo bylo absolutně spolehlivé při všech povětrnostních podmínkách a ve všech klimatických pásmech, má speciální letištní výbavu na základě přesných požadavků Letiště Ostrava, a.s.

Hasící speciál

   

Hasičský letištní speciál byl pořízen od dodavatele Ing. Jiří Kollar-D.I.K.Consulting Praha v rámci projektu zaměřeného na modernizaci technického vybavení pro bezpečnost leteckého provozu.

Letiště Ostrava, a.s. uskutečnilo dodávku na základě realizace výběrové řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve dnech 18. – 22. 1. 2010 proběhlo školení a další provozní postupy dle dodavatele, zástupci Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s. jsou nyní vyškoleni na aktivní zásahy v provozu.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data