Hasičské letištní speciály

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci srpnu a září 2010 hasičské letištní speciály v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Jedná se o hasičský letištní speciál v provedení 6x6 s hretem a dvě cisternové automobilové stříkačky rovněž v provedení 6x6 s povinnou letištní výbavou. Tato vozidla jsou určena pro rychlý zásah v případě mimořádných událostí a pro požární asistenci v době plnění letadel palivem s cestujícími na palubě.

Zkoušení zařízení    

Zásahový požární automobil s hretem typu Panther bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel, kdy zajišťuje ochranu evakuačních cest pro cestující. Automobil je tvořen prostornou kabinou pro osádku v počtu 4 hasičů včetně řidiče strojníka a speciální cisternovou nástavbou s vysoce výkonným čerpadlem poháněným pomocným náhonem z převodovky automobilu, zásobami hasiv a nutným specializovaným příslušenstvím. Automobil je postaven na třínápravovém podvozku. Vozidlo umožňuje hasební zásah pomocí hasícího ramene a hretu.

Jedná se o letištní zásahový požární automobil splňující požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO a současné evropské legislativy. Vozidlo je opatřeno nástavbou ROSENBAUER / PODVOZEK ROSENBAUER MOTORS LLC. Nástavba zásahovového požárního automobilu ROSENBAUER Aircraft Rescue & Fire Fighting (ARFF) tvoří prostornou kabinu namontovanou na speciálním podvozku ROSENBAUER MOTORS LLC. Zásahový požární automobil ARFF slouží nejen pro aktivní zásah při požárech letadel, ale také asistuje a chrání letištní záchranný tým při evakuaci cestujících.Vozidlo Panther je ve své kategorii speciální hasičský vůz, který vyniká vysokým výkonem 4-taktního naftového motoru. Má automatickou převodovku, stálý pohon všech kol, vysokovýkonný systém odpružení podvozku pomocí vinutých pružin a jednomontáž všech kol. Vysoké zrychlení dosažené vysokým počtem HP k poměru váhy, excelentně udržovaná maximální rychlost, extrémní mobilita (pohyb off road a po letištní dráze) a spolehlivý brzdný systém s ABS umožňuje zásahové osádce bezpečně dorazit do místa zásahu i za nejtvrdších podmínek. Vysoce výkonný požární systém ROSENBAUER zahrnuje odstředivé čerpadlo, všechny vysoce výkonné monitory včetně hretu, plně automatický přiměšovací systém s měnitelným přiměšovacím poměrem pěnidla nabízí velkou hasicí schopnost při zásahu.

Hasičský speciál je opatřen nutnou výbavou na základě přesných požadavků Letiště Ostrava, a.s.

Přejímka auta    

Po dodávce hasičského letištního speciálu s hretem typu Panther následovalo dodání letištních cisternových automobilových stříkaček typu Buffalo.

Letištní cisternové automobilové stříkačky typu Buffalo v identickém provedení jsou tvořeny kabinou s obsazením dvoučlennou osádkou včetně řidiče a dále specializovanou nástavbou s velkým množstvím hasiv, především vody a pěnidla. Součástí jsou dále speciální hasiva jako prášek a oxid uhličitý. Tato vozidla na kvalitním a vysoce výkonném podvozku spolu s velmi výkonným čerpadlem musí zvládnout rychlý zásah i při větší vzdálenosti případu od základny. Tato vozidla jsou také určena k povinné asistenční službě při průběžném doplňování paliva do letadel, nebo jako mobilní zásahový prostředek při přistání letadla v ohrožení.

Jedná se o dvě speciální cisternové automobilové stříkačky s třínápravovým podvozkem, kombinovaným odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 8 000 l, s nádrží na pěnidlo o objemu 900 l, se zařízením pro rychlý zásah při hašení práškem a oxidem uhličitým.

Hasičské letištní speciály byly pořízeny z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Výše uvedené vysoce výkonné hasicí speciály v letištním provedení patří mezi nejvýznamnější dodávky v projektu Stroje a zařízení HZS.

Dodávka byla realizována od dodavatele Ing. Jiří Kollar-D.I.K.Consulting Praha v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku speciálů na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve měsících srpnu a září 2010 proběhlo školení zástupců Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s. a další provozní postupy dle dodavatele v souladu s kupní smlouvou.

Předvedení auta    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data