Integrované výjezdové centrum

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Integrované výjezdové centrum

 

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/1.2.00/06.01707

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti leteckého provozu prostřednictvím výstavby Integrovaného výjezdového centra. Tato investice naváže na předchozí rozvojové záměry a investice do Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako celku (CAT II, odbavovací plocha, terminál, světlotechnika). Realizací projektu bude posílena pozice letiště a zvýšena jeho konkurenceschopnost na trhu regionálních letišť, budou splněny předpoklady pro jeho další rozvoj a dokončení certifikace pro CAT III a/b.

Popis konečného stavu

V integrovaném výjezdovém centru na Letišti Leoše Janáčka Ostrava budou umístěny dvě složky Integrovaného záchranného systému, a to Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s.
a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Nové výjezdové centrum bude situováno cca v polovině délky vzletové a přistávací dráhy letiště, čímž bude zajištěna větší bezpečnost cestujících v případě letecké havárie či jiné kolizi na letišti. Projekt představuje cílové řešení současného nevyhovujícího stavu z pohledu zajištění podmínek pro činnost těchto záchranných složek a jejich úzkou vzájemnou kooperaci.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je nové integrované výjezdové centrum.

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

271.454.466

Předpokládaná dotace z rozpočtu RR

190.782.062

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj

  33.667.422

Doba realizace projektu

12/2014 – 12/2015

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

Banner ROP 2007-13

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data