Kamerový systém

Popis vybavení: Kamerový systém - rozšíření

Současný základní kamerový systém používaný provozovatelem letiště byl pořízen v roce 2006 a využívá analogových kamer a ostatních prvků tohoto systému. Používaná technologie je již zastaralá a neumožní využívat moderní inteligentní nástroje jako je video analytika, apod. Vyhodnocování kamerového obrazu operátorem, zejména při větším množství kamer, je velmi neefektivní, problematické a hrozí výskyt chyb způsobených lidským faktorem.

V roce 2017 zaznamenal provozovatel letiště zvýšený nárůst protiprávních činů spojených s vniknutím neoprávněných osob do prostoru letiště, kdy kamerový systém je nezbytným nástrojem umožňujícím detekci těchto osob.

Předpokládané umístění: Definované prostory letiště

Technická specifikace zařízení:

Modernizace stávajícího kamerového systému, kdy budou definované analogové kamery nahrazeny novými IP kamerami, včetně instalace nezbytných prvků pro provoz tohoto systému, např. switche, kabelové rozvody, server, záznamová zařízení, apod. Definované kamery budou současně doplněny o pokročilou video analýzu umožňující detekci podezřelých osob, vozidel, odložených zavazadel a ostatních cílů, které mohou mít za následek ohrožení civilního letectví.

Kamerový systém musí mít minimálně tyto technické parametry::

  • instalované IP kamery musí být schopny snímat definované prostory v režimu den/noc
  • rozlišení instalovaných IP kamer musí být min 5 -12 Mpx, s ohledem na místo instalace
  • součástí kamerového systému musí být zařízení pro uchovávání záznamu, toto zařízení musí být dimenzováno pro záznam z min. 150 kamer
  • nedílnou součástí definovaných kamer musí být pokročilá video analýza, umožňující detekci osob, vozidel, odložených zavazadel a jiných protiprávních činů
  • video analýzu musí být možné aplikovat a použít na některých definovaných současně používaných kamerách
  • použitá pokročilá video analýza musí splňovat požadavky stanovené GDPR (anonymizace prostorů, apod.)
  • součástí dodávky musí být zaškolení určeného počtu pracovníků provozovatele letiště, kteří provádí vyhodnocování kamerového záznamu
  • kamerový systém musí umět pracovat i v případě výpadku napájení el. proudem a to s minimálním omezením
  • na dodaný systém, včetně analytického software, musí být poskytnuta plná záruka v délce 24měsíců

Legislativa:
Provádění hlídkové činnosti, včetně požadavků na kontrolu vstupu, při kterých je také využíván kamerový systém, je stanoveno platnou legislativou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zejména nařízením EU č. 1998/2015; základními opatřeními zaslanými UCL a ustanoveními NBP).

Zdůvodnění:

Navrhovaná modernizace kamerového systému umožní implementaci nových IP kamer, včetně serverů nebo zařízení určených pro archivaci kamerového záznamu a současně umožní využít moderních nástrojů (pokročilá video analýza a 3D mapping), umožňujících vyšší detekci podezřelých osob, odložených zavazadel a dalších hrozeb ovlivňujících bezpečnost civilního letectví, včetně lokalizací těchto hrozeb v prostoru.  Modernizace kamerového systému taktéž umožní zvýšit efektivitu práce operátorů bezpečnostních dispečerů a umožní řešit ochranu některých údajů v souvislosti s ustanoveními GDPR.

Předpokládaná cena: 3 900 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou podlimitní sektorové veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

   
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data