Kolejové napojení – doprovodná infrastruktura

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa
1 - Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory
1.2 - Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Poskytovatel dotace
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zdroj financování EU
Fond ERDF

Číslo projektu
CZ.1.10/1.2.00/07.01749

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón v Mošnově vybudováním kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v úseku ze Sedlnice do nově navrženého přestupního terminálu v prostoru navazujícím na letištní odbavovací halu.

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude přístupový objekt (zakrytá tunelová chodba), která bude propojovat přestupní železniční terminál s odbavovací letištní halou. Dále budou v areálu letiště vybudovány zpevněné plochy.

Partner projektu
Letiště Ostrava, a.s.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 19.485.150,54
Celková přiznaná dotace z ROP NUTS II. Moravskoslezsko 10.259.702,02
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 9.225.448,52

 

Doba realizace projektu
září 2013 – září 2015

 

Kontaktní osoba
Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz 
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data