Kontejner s vyprošťovacími hranoly

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 kontejner s vyprošťovacími hranoly s příslušenstvím v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální požární kontejner včetně výbavy je určen pro vyprošťování letadel na letištních plochách.

Kontejner je určen pro jednoramenný nosič kontejnerů, především typu Multifix XR 21 S 56, tj. mechanismem schopným manipulace s kontejnery do max. celkové hmotnosti 14 tun s jednotnou výškou nosného oka kontejneru 1.570 mm. Je rozdělen na dva samostatné vnitřní prostory, kdy přední prostor u háku kontejneru slouží převážně k uložení podkládacích pražců a desek a zadní prostor k uložení ženijního nářadí.

Kontejner svým provedením odpovídá ustanovením vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Kontejner s vyprošťovacími hranoly včetně příslušenství byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Dodávka zařízení    

Dodávka byla realizována od dodavatele Továrna hasicí techniky, s.r.o. v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

     
 
Proškolení na obsluhu - vyprošťování letadla   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data