Kontejner s vysokotlakými vyprošťovacími vaky

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 kontejner – vysokotlaké zvedací vaky včetně příslušenství v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální kontejner včetně výbavy je určen k přepravě technických prostředků leteckého vyprošťovacího systému.

Kontejner splňuje podmínky pro manipulaci jednoramenným nosičem kontejnerů MULTILIFT XR 21 S 56, který má max. nosnost 14 tun. Nosič je vybaven hydraulickým blokováním kontejneru.

Kontejner obsahuje dvě soupravy vysokotlakých vyprošťovacích zvedacích vaků včetně příslušenství a nosných desek. V kontejneru bude dále uložen mobilní kompresor Atlas Copco XATS 67DD.

Zdvihací vaky budou používány k vyprošťování letadel v jakýchkoli podmínkách. V případě nedostatečného prostoru je možné používat vaky v opěrných zdvihacích bodech letadla. Tyto vysokotlaké vaky podstatně urychlí odstraňování letecké nehody při současném použití nízkotlakých vaků, které jsou součástí předchozího projektu Stroje a zařízení I.

Sada podkladových rohoží Qmat/nosných desek vytvoří pod koly pevný podklad. Výztužné rohože jsou ideální pro okamžité zvýšení nosnost měkkého povrchu a odstranění terénních nerovností. Hasiči a záchranné týmy na letištích z nich mohou vytvořit provizorní vozovku.

Kontejner – vysokotlaké zvedací vaky včetně příslušenství byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Dodávka zařízení  

Dodávka byla realizována od dodavatele M H Z PRAHA spol. s r.o v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Po dodání zboží probíhá tzv. zkušební provoz v délce trvání dvou měsíců. Součástí dodávky je také proškolení na obsluhu a údržbu v rámci převzetí zboží.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Proškolení na obsluhu – nácvik vyprošťování letadla

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data