Malá komunální technika

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Malou komunální techniku.

Jedná se o malý samochodný zametací stroj na úklid stání letadel, parkovišť, garáží a přilehlých ploch, se 2 kartáči a sací hubicí vpředu, ručním sacím zařízením umístěným vzadu a přídavným zařízením na ruční čištění tlakovou vodou o objemu nástavby na smetky cca. 2 m.

Toto vozidlo je určeno pro údržbu stání letadel, přilehlých ploch na odbavovacích plochách, dále chodníků, parkovišť a vnitřních komunikací. Vozidlo je možno využít celoročně – zametání a vysávání nečistot v letním období, úklid sněhu v zimě. Vzhledem k většímu pracovnímu záběru stroje, bude možno udržovat i rozsáhlejší plochy.

Malá komunální technika byla dodána společností CROY s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data