Měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci červenci 2009 dodávku prvního zařízení v rámci projektu Stroje a zařízení HZS - měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku.

Jedná se o zařízení pro kontrolu ochranných masek, ochranných obleků a dýchacích přístrojů, včetně kompletní diagnostiky a záznamu. Měřící zařízení umožňuje měření a testování ochranných masek - plícních automatik, redukčních ventilů, kompletních dýchacích přístrojů a protichemických obleků používaných v současnosti na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení se společností Dräger Safety s.r.o., se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/,čp.1392, PSČ 10100, na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Nákupem měřícího a testovacího zařízení se urychlí měření a testování veškeré dýchací techniky a ochranných obleků a dojde k podstatné úspoře nákladů na údržbu, jelikož v minulém období byly servisovány externími subjekty. Měření budou provádět proškolení pracovníci hasičské záchranné služby na letišti v rámci směny. Dýchací technika se povinně testuje po každém použití.

Příprava zařízení    

Ve dnech 28. - 29.7. 2009 proběhlo praktické školení obsluhy za přítomnosti zástupce dodavatele a uvedení zařízení do provozu. Pořízení speciálního zařízení pro dýchací techniku přispěje ke zvýšení celkové úrovně vybavenosti Hasičské záchranné služby na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. 


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data