Mulčovač 9 m

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Mulčovač 9 m. Spolu s o statním vybavením je zařízení určeno pro údržbu travnatých porostů v letním období.

Zařízení na mulčování travních porostů v okolí letištní přistávací plochy nesené traktorem odpovídajícího výkonu. Jedná se o rotorové mulčovací zařízení, sklopné s 5-ti rotory a robusními noži s nasávacím efektem disponujícím dobrým kopírováním pozemku, rychlým výškovým nastavením, nízkým příkonem a velmi vysokým výkonem se záběrem 8-9 m. Uvedené vlastnosti a vybavení jsou vyžadovány z důvodů koncepce letní údržby letecko-provozních ploch letiště Ostrava Mošnov předpokládající sečení cca 364 ha v co nejkratším čase. Výška travního porostu je limitována předpisem L14 a činí max. 30 cm. Zařízení bude taženo výkonným traktorem automobilového typu.

 

Dodávka zařízení

   
   
Mulčovač    

Žací souprava mulčovací byla dodána společností DAGROS, s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data