Nákladní vozidlo 4x4x s korbou sklápěcí

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Nákladní vozidlo 4x4 s korbou sklápěcí včetně pluhu.

Jedná se o nákladní vozidlo s pohonem 4x4 v provedení nosič výměnných nástaveb. Vozidlo je určeno k nesení postřikovače odmrazovacích kapalin, čelní sněhové radlice a přepravě materiálu při údržbě a opravách letecko-provozních ploch, rovněž bude využito jako záloha pro tažení zimních prostředků péče o letecko-provozní plochy.

Nákladní vozidlo 4x4 s pluhem a postřikovačem  

Pluh byl dodán společností CROY s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data