Nástavba na MB UNIMOG

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Nástavbu na MB UNIMOG.

Jedná se o nástavbu na univerzální nosič MB UNIMOG U 400 pro čištění kanálových vpustí, o cisternu na vodu se zařízením k hydrodynamickému čištění kanalizace s možností plošného mytí. Nástavba slouží na universální nosič MB UNIMOG, který již Letiště vlastní. Zařízení umožní zabezpečit pravidelnou údržbu odvodňovací kanalizační sítě LPP stanovenou předpisem L-14 bez nutnosti vstupu externí organizace do bezpečnostních zón letiště. Výrazně dojde k ušetření provozních nákladů a ke zvýšení bezpečnosti prováděných prací na LPP v součinnosti s pracovištěm TWR. Zařízení bude rovněž využíváno k plošnému mytí vozovek a parkovišť.

Nástavba byla dodána společností CROY s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data