Obměna 3 kusů protichemických obleků Team Master

Cíl projektu: Cílem projektu je obnova části protichemických obleků, kterým již skončila jejich životnost

Výstup: Instalace obleků do zásahových vozidel HZS.

Doba realizace projektu: 09/2018 – 11/2018
 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data