Ochranné rychlouzavíratelné brány

Popis vybavení: 2 ks skládacích dvoukřídlých rychlouzavíratelných bran se samonosnou konstrukcí
Technický prostředek sloužící k zajištění velmi rychlého uzavření vjezdů do prostorů letiště (SRA I a SRA II).

Předpokládané umístění: Pracoviště SRA1 a pracoviště SRA2.

Technická specifikace zařízení:
Skládací dvoukřídlé rychlouzavíratelné brány, určené pro zvýšení ochrany vjezdových míst provozovatele letiště.
Technické zařízení (brány) splňují minimálně následující uvedené technické parametry:

 • brána o šířce 10.000 mm pro pracoviště SRA 1 a brána o šířce 7.000 mm pro pracoviště SRA 2;
 • dvoukřídlá a sklopná konstrukce obou dodaných bran, současně tyto brány musí mít samonosnou konstrukci, zavěšenou na sloupcích, nepřipouští se instalace vodící lišty či kolejnice v zemi nebo nad horním průjezdovým profilem brány;
 • maximální spolehlivost dodaných bran, provedení pro velmi silný nebo nepřetržitý provoz;
 • každá dodaná brána vybavena motorovou jednotkou, DAAB, uzpůsobenou pro danou konstrukci brány a umožňující rychlost zavírání 1m/s, motorová jednotka je požadována samosvorná;
 •  výplň kovového rámu brány (každého křídla) tvořena kovovými profily o rozměrech alespoň 25x25mm;
 • každá brány samostatně osazena řídící programovatelnou jednotkou umožňující připojit další technická nebo bezpečnostní zařízení (např. semafor, čidla, kamery, infrabariéry);
 • každá dodaná rychlouzavíratelná brána osazena nejméně 10 bezpečnostními tlakovými lištami zajišťujícími, že nedojde k sevření objektu, nacházejícího se v průjezdném prostoru mezi jednotlivými křídly brány, případně k sevření objektu křídly v průběhu procesu jejich skládání (zavírání);
 • každá dodaná brána opatřena nejméně dvěma fotobuňkami, zajišťujícími, že nedojde k uzavření brány v průběhu projíždění vozidla a dvěma nouzovými vypínači;
 • infrabariéry nebo obdobná čidla umožňující zamezit otevření brány v případě, kdy se v prostoru určeného pro složení křídel brány nachází vozidlo;
 • horní hrana každé brány osazena tzv. „pilkou“ omezující možnost přelezení brány;
 • přídržný mechanismus (magnet) o síle minimálně 2.500 N;
 • LED osvětlení pro osvětlení průjezdového profilu brány, všechny sloupky brány opatřeny reflexními páskami (vjezdová i výjezdová strana), barevné provedení každé brány je požadováno modré, RAL 5010;
 • dálkové ovládání, umožňující otevření i zavření brány;
 • možnost provádět ovládání a monitoring každé brány samostatně i z pracoviště bezpečnostního dispečinku provozovatele letiště, cestou současně používané řídící nadstavby C4;
 • rozsah pracovních teplot nejméně v intervalu -20/+50 0C, včetně pohonu a řídící jednotky;

Zdůvodnění:
Pořízením uvedených technických prostředků zajistí provozovatel letiště ochranu určených vjezdů do neveřejného nebo vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště. Navržené technické prostředky budou používány k oddělení jednotlivých bezpečnostních prostorů a taktéž jako účinný prvek ochrany perimetru v případech mimořádných nebo nestandardních událostí. S využitím uvedených technických prostředků eliminuje provozovatel letiště rizika, vyplývajících z analýzy rizik (použití motorového vozidla pro spáchání protiprávního činu).

Předpokládaná cena: 1 800 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost Daisy IT s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data