Odbavovací plocha

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa
1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Registrační číslo projektu
CZ.1.10/1.2.00/03.00712

Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v regionu. Realizací projektu bylo modernizováno mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava, čímž došlo ke zlepšení dopravního spojení metropole regionu s dalšími městy.

Popis konečného stavu
Stavební práce byly realizovány ve 2 etapách. V rámci 1. etapy bylo provedeno zpevnění původních travnatých ok mezi pojezdovou dráhou TWY F a původní odbavovací plochy APN a s tím související úpravy odvodnění, letištní světlotechniky, osvětlení a přeložka kabelů. V rámci 2. etapy byla zpevněna plocha navazující na jihozápadní část původní odbavovací plochy a s tím související úpravy odvodnění, instalována letištní světlotechnika, osvětlení a přeložka kabelů a modernizovány obslužné komunikace. V rámci stavebních prací byla rovněž rekonstruovaná zbývající část staré odbavovací plochy APN Central.

Výstupy projektu
• zrekonstruovaná a rozšířená odbavovací plocha pro letadla, kapacitní dostatečnost odbavovací plochy umožňuje plně využít kapacitu nového terminálu,
• zvýšení počtu stání pro letadla, výsledná kapacita odbavovací plochy - 2 letadla kódového písmene D a 5 letadel kódového písmene C,
• zajištění zvýšené bezpečnosti při pohybu letadel.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 128.974.046,46
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR 104.818.384,99
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 24.155.661,47

Doba realizace projektu

01/2010 – 04/2012

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK
 

Rozšíření centrální stojánky  
Rekonstrukce staré odbavovací plochy  

 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data