Ostatní zpevněné plochy - světlotechnika

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa
1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Registrační číslo projektu
CZ.1.10/1.2.00/06.01540

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pozemního provozu letadel po pojezdových drahách a tím i možnost efektivněji využít předchozích rozvojových záměrů a investic do LLJO jako celku a posílit LLJO na trhu regionálních letišť a zajistit tak jeho další rozvoj včetně umožnění dokončení certifikace CAT IIIa/b.

Popis konečného stavu
Realizace projektu, spočívající v náhradě dosavadních postranních návěstidel pojezdových drah návěstidly osovými, umožní bezpečný plynulý provoz letiště i za podmínek snížené a nízké dohlednosti (zejména v noci a za zhoršených povětrnostních podmínek), kdy musí být v současné době respektován výrazně kapacitu letiště omezující princip "jeden pohyb na celé provozní ploše". Letadlo tak bude bezpečně při pojíždění vedeno.
Zároveň jde o naplnění předpisového požadavku na rozestupy návěstidel na pojezdových drahách.
Realizace projektu umožní bezproblémové pojíždění letadel po adekvátně vybavené pojezdové dráze na všechny odbavovací plochy letiště.

Výstupy projektu
Výstupem projektu je rekonstrukce a dovybavení navigační světelné signalizace na pojezdových drahách.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 101.089.473
Předpokládaná dotace z rozpočtu RR 57.151.331
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 43.938.142

Doba realizace projektu
09/2014 – 06/2015

Kontaktní osoba
Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data