Personální skener

Popis vybavení: Personální skener

Předpokládané umístění: Odletový terminál

Provozovatel letiště Ostrava používá pro zajištění detekčních kontrol cestujících a osob jiných než cestujících bezpečnostní zařízení detekující zakázané předměty vyrobené pouze z kovových materiálů. Trendy moderních hrozeb jsou však zaměřeny na používání zakázaných předmětů vyrobených z nekovových materiálů, které se standardními prostředky pro kontrolu osob nedají detekovat (např. gelové a plastické trhaviny, keramické nože, střelné zbraně s výrazným podílem plastových komponentů apod.).

Pořízení personálního skeneru disponujícího moderními detekčními algoritmy zajistí provozovateli letiště zvýšenou schopnost detekce zakázaných předmětů vyrobených z jiných než kovových materiálů a poskytne výrazně vyšší úroveň bezpečnosti cestujícím, letovým posádkám a ostatním osobám provozovatele letiště.

Předpokládaná cena: 5 000 000 Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF spol. s r.o., Sokolov.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

  

 

 

    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data