SFDI 2017 - technické prostředky

SFDI 2017 - Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v březnu 2017 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2017.
Dne 26. 4. 2017 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akci „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ schválil.
V rámci akce byla pořízena následující zařízení:

  • rentgenové zařízení pro kontrolu zavazadel v odletové hale,
  • rentgenové zařízení pro kontrolu zavazadel v třídírně zavazadel,
  • rentgenové zařízení pro kontrolu nákladů v cargohangáru,
  • zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin (ETD).

Dodavatelé zařízení byli vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 14 100 000,- Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017 schválena ve výši 11 985 000,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá v 10-11/2017.
Dodávky zařízení se předpokládají v období 12/2017 – 02/2018.

 

                                  

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data