SFDI 2018 - technické prostředky

SFDI 2018 - Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v březnu 2018 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2018.

Dne 4. 5. 2018 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akci „Pořízení technických prostředků SFDI 2018“  schválil.

V rámci akce byla pořízena následující zařízení:

  • zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin/zařízení ETD,
  • termovizní zařízení pro noční vidění,
  • kamerový systém – rozšíření,
  • přístupový systém – rozšíření.

Dodavatelé zařízení byli vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činila 7 750 000 Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018 schválena ve výši 6 588 000,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI proběhlo v prosinci 2019 a v srpnu 2020.
Dodávky zařízení proběhly do konce září 2020.

 

                                             

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data