SFDI 2019 - technické prostředky

SFDI 2019 - Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v březnu 2019 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2019.
Dne 25. 6. 2019 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akce „Pořízení technických prostředků SFDI 2019 – kategorie 1 a 2“ schválil.
V rámci obou akcí budou pořízena následující zařízení:

  •  zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED),
  •  průchozí detektory kovů,
  •  ochranné rychlouzavíratelné brány,
  •  zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS),
  •  kamerový a přístupový systém určený k zajištění prostoru demarcated area.

Dodavatelé zařízení byli vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 10 550 000,- Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019 schválena ve výši 8 967 500,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá do konce roku 2019.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce roku 2020.
 

  

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data