Postřikovač rozmrazovacích kapalin

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Postřikovač rozmrazovacích kapalin.

Jedná se o přípojné zařízení, které je určeno pro přesnou aplikaci rozmrazovacích kapalin na letištních provozních plochách v zimním období. Pro dosažení bezpečných brzdných účinků na RWY je po mechanickém ošetření LPP nutno provést i jejich chemické ošetření. Toto ošetření se rovněž provádí jako preventivní před samotným spádem sněhu. Tažená verze byla navržena z důvodu úspory finančních prostředků jak při pořízení, tak samotných provozních nákladů. Zařízení tvoří páteř zimní údržby letiště spolu se zimními zametači a sněhovými frézami. Tato nová technika Letišti umožní zajistit úklid a ošetření letecko-provozních ploch v tak krátkém časovém intervalu, který je zapotřebí garantovat, aby letiště takových parametrů bylo zařazeno do bezpečnostních standardů, na jejichž základě bude moci přijímat letadla vyšší kategorie.

Postřikovač

Postřikovač na nákladním vozidle 4x4 s korbou sklápěcí

Zařízení  bylo dodáno společností CROY s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data