Pracovní stanice rentgenových zařízení (včetně řídící konzoly)

Popis vybavení: Pracovní stanice rentgenových zařízení (včetně řídící konzoly) určené pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel
Předpokládané umístění: odletový terminál
Provozovatel letiště Ostrava prováděl detekční kontroly zapsaných zavazadel s využitím stanic určených pro kontrolu zapsaných zavazadel, pořízených v roce 2006. Tyto pracovní stanice, včetně řídící konzoly, jsou již za hranicí své životnosti a nevyhovují požadavkům na odbavování zapsaných zavazadel.
Pořízení uvedeného technického zařízení umožní provozovateli letiště provádět stanovené vyhodnocování snímků zapsaných zavazadel rychleji, efektivněji a účinněji, při současném dodržení požadavků, stanovených legislativou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
Předpokládaná cena: 6 500 000 Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil s.r.o., Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou sektorové podlimitní veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

 

 

    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data