Průchozí detektory kovů včetně síťového software

V rámci poslední dodávky zařízení u projektu Stroje a zařízení I určené pro Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. byly v prostorách odletového terminálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava nainstalovány průchozí detektory kovů včetně síťového software. Jedná se o zařízení využívaná pro provádění bezpečnostních kontrol osob v souladu s nařízeními Evropské unie, upravujícími tuto činnost. Průchozí detektory kovů nahradily stávající zařízení z důvodu uplatnění nových požadavků legislativy na národní a mezinárodní úrovni.

Zařízení pracují na principu vzájemně se překrývajících cívek a elektromagnetického vlnění. Síťový software umožňuje využít pokročilé funkce pro nastavovaní detekčních charakteristik těchto rámů (rovněž velmi striktně upraveno nařízením Evropské unie) a umožňuje provádět statická vyhodnocování průchodů, dálkový přístup apod.

Detektory vykazují vysokou odolnost proti nežádoucímu rušení s možností automatické volby pracovní frekvence a jsou vybaveny signalizačními světly, umístěnými na jeho bocích umožňujícími bezpečnostním pracovníkům poskytnout prvotní informaci o umístění detekovaných předmětů.

Detektory jsou vybaveny možností nastavení náhodných alarmů plně v souladu s příslušnými legislativními požadavky Evropské unie. 

Detektory dodány Proběhla instalace  

Nová zařízení mají detekční vlastnosti požadované současnou legislativou v oblasti bezpečnosti a jsou vybavena nejmodernějším softwarem, který nabízí vylepšené detekční funkce a tím i zvýšení uživatelského komfortu při bezpečnostní kontrole osob. Cestujícím tak může letiště poskytnout vysokou kvalitu služeb při odbavení a vytvořit tak podmínky pro plynulý provoz.

Celkem bylo dodáno sedm kusů průchozích detektorů kovů včetně síťového software. Zařízení budou postupně instalována na všechna pracoviště bezpečnostní kontroly. Dodávka byla uskutečněna společností PCS spol. s r.o.

Letiště Ostrava, a.s. realizovalo výběrové řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu zaměřeného na modernizaci technického vybavení pro bezpečnost leteckého provozu.


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data