Průchozí detektory kovů

Popis vybavení: 6 ks průchozích detektorů kovů
Předpokládané umístění: odletová hala, SRA I, SRA II, cargo hangáry
Průchozí detektory kovů určené k provádění detekčních kontrol cestujících a osob vstupujících do CPSRA prostoru letiště.
Zdůvodnění:
Navrhované průchozí detektory kovů (WTMD) nahradí současně používané detektory, používané již od roku 2008. Současné detektory vykazují nízkou odolnost vůči okolnímu rušení a tím i vysokou míru falešných alarmů. Navrhované průchozí detektory kovů mají modernizovanou konstrukci, zaručující jejich vysokou odolnost proti negativnímu rušení a umožňující výrazně přesnější identifikaci zakázaného předmětu, umístěného na těle kontrolované osoby.
Pořízením nových průchozích detektorů kovů bude dosaženo vyšší účinnosti a efektivity při provádění detekčních kontrol cestujících i ostatních osob, vstupujících do kritických částí vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště.
Předpokládaná cena: 2 550 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data