Rentgenové zařízení pro kontrolu leteckých zásilek

Popis vybavení: Rentgenové zařízení pro kontrolu leteckých zásilek
Předpokládané umístění: cargo hangár ACO
V roce 2019 došlo k nárůstu nákladní přepravy a s ohledem na uvedenou skutečnost je předpokládán rostoucí podíl nákladní přepravy i v roce 2020.
S rozvojem nákladní letecké přepravy však provozovatel letiště musí často řešit situace, kdy je nutné provádět detekční kontroly velkých nebo prostorově rozměrných zásilek a není možné využit současné rentgenové zařízení. Současně používané zařízení navíc disponuje slabším zdrojem ionizujícího záření, který neumožňuje provádět penetraci silnějších kovových materiálů.
Pořízení uvedeného detekčního zařízení, umožní provozovateli letiště provádět stanovené detekčních kontroly prostorově rozměrných zásilek s výrazně vyšší možností penetrace. Tyto detekční parametry podstatně zvyšují účinnost prováděných kontrol a minimalizují provádění dodatečných kontrol (např. ruční prohlídky), včetně vyšší možnosti detekce zakázaných předmětů (výbušnin). Současně toto zařízení zvýší efektivitu prováděných kontrol (minimalizace nároků na manipulaci/opakované průchody zařízením apod.).
Předpokládaná cena: 4 900 000 Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou nadlimitní veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury. Prostřednictvím nadlimitní veřejné zakázky byly soutěženy RTG na kontrolu zavazadel i RTG pro kontrolu leteckých zásilek.
Zařízení bylo dodáno.

 

    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data