Rentgenová zařízení pro kontrolu zavazadel

Popis vybavení: Rentgenová zařízení pro kontrolu zavazadel osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených (2 ks)
Předpokládané umístění: vstupní vrátnice SRA1 a SRA2
Provozovatel letiště Ostrava používal na vstupních vrátnicích rentgenová zařízení, která byla pořízena v roce 2008. Tato zařízení již byla technicky zastaralá a svými parametry nedosahovala výkonnosti modernějších zařízení, oproti nimž umožňovala pouze omezenou detekční schopnost.
Pořízení nových rentgenových zařízení (RTG) disponujících moderními detekčními parametry, kterými jsou vyšší penetrace, vyšší rozlišení a nové detekční algoritmy umožňující vyšší schopnost detekce výbušnin, zajistí provozovateli letiště podstatné zvýšení bezpečnostní úrovně a efektivity těchto kontrol.
Tato zařízení nahradila zastaralá zařízení. Staly se součástí vybavení pracovišť bezpečnostní kontroly.
Předpokládaná cena: 4 400 000 Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou nadlimitní veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury. Prostřednictvím nadlimitní veřejné zakázky byly soutěženy nejen RTG na kontrolu zavazadel, ale také RTG pro kontrolu leteckých zásilek.
Zařízení bylo dodáno.


 

Pracoviště SRA 1

 

Pracoviště SRA 2

 

    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data