Rentgenové zařízení - GA, hangár

V posledním březnovém týdnu 2009 byla zahájena v nové odletové hale Letiště Leoše Janáčka Ostrava montáž a instalace dvou nových rentgenových zařízení pro bezpečnostní kontrolu kabinových zavazadel. Zařízení byla zprovozněna a budou využita pro odbavování kabinových zavazadel jak pro běžnou bezpečnostní kontrolu, tak pro odbavování kabinových zavazadel VIP a GA cestujících (cestujících všeobeného letectví).

Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. pořídilo nová dvě rentgenová zařízení v rámci projektu Stroje a zařízení I. pro zvýšení bezpečnostního standardu letiště s ohledem na bezpečnostní předpisy a nařízení Evropské unie a zajištění vysokých nároků na bezpečnost cestujících a posádek letadel. Nová zařízení mají vynikající detekční vlastnosti a jsou vybavena nejmodernějším softwarem, který nabízí vylepšené funkce zobrazování a tím i zvýšení uživatelského komfortu. Díky těmto vlastnostem se stává provádění bezpečnostní kontroly zavazadel cestujících snadnější a v konečném důsledku nabízící cestujícím rychlejší a plynulejší odbavení.

RTG v hale    

Zařízení jsou určena k provádění bezpečnostních kontrol kabinových zavazadel, pracující na principu využití rentgenové záření. Jedná se o zařízení s generátorem rentgenového záření, doplněné válečkovými drahami a pracovními stoly pro snadnou manipulaci se zavazadly.

Rentgenové přístroje pro bezpečnostní kontrolu kabinových zavazadel byly dodány společností Servis Musil, s.r.o..

Kupní smlouvu na dodávku dvou kusů zařízení určených k provádění bezpečnostních kontrol kabinových zavazadel, pracujících na principu rentgenového záření uzavřelo Letiště Ostrava, a.s. na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zvyšování bezpečnostní úrovně letiště je zásadním předpokladem pro plynulost a bezpečnost leteckého provozu.


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data