Rentgenové zařízení - zavazadla

Rentgenové zařízení pro zapsaná zavazadla

V souladu s veřejným zájmem poskytl Moravskoslezský kraj na rozvoj regionálního Letiště Leoše Janáčka Ostrava v roce 2020 investiční dotaci na úhradu nákladů na pořízení Rentgenového zařízení pro zapsaná zavazadla.

Zajištění bezpečnosti provozu je v souladu se základními podmínkami pro udělení oprávnění k provozování letiště vydaného Úřadem pro civilní letectví a naplnění bezpečnostních požadavků stanovených legislativou Evropské unie. Nákup a obnova této techniky je nad možnosti pořízení z vlastních zdrojů Letiště Ostrava, a.s. Dosud používané rentgenové zařízení je již zastaralé, a je osazeno starým typem generátoru rentgenového záření, který neumožňuje dosáhnout potřebné intenzity záření, nebytné pro provádění stanovených kontrol. Jako problematické je i udržování technické způsobilosti tohoto zařízení, s ohledem na zajištění nutných servisních úkonů a náhradních dílů. Z tohoto důvodu byla předložena žádost o investiční dotaci v celkové výši 2.400 tis. Kč bez DPH.

Výstup: Pořízení 1 ks rentgenového zařízení určeného pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel. Jedná se o zařízení umožňující provádět stanovené detekční kontroly za současného zvýšení bezpečnostního standardu prováděných kontrol. Zařízení umožní splnit bezpečnostní požadavky zákazníků, při současné úspoře finančních prostředků souvisejících s udržením požadovaných standardů.

Doba realizace projektu:
10/2020 – 12/2020


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data