RTG pro kontrolu leteckých zásilek

Popis vybavení: Rentgenové zařízení pro kontrolu leteckých zásilek

Předpokládané umístění: Cargo terminál DHL

Provozovatel letiště Leoše janáčka Ostrava používal na pracovišti DHL rentgenové zařízení, které bylo pořízeno v roce 2010. Toto zařízení bylo již technicky zastaralé a svými parametry nedosahovalo výkonnosti nových moderních zařízení. Zařízení bylo tzv. jedno-pohledové a s ohledem na změny legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy již není možné jej do budoucna používat pro provádění detekčních kontrol leteckých zásilek. Provozovatel letiště Ostrava navíc v roce 2021 zaznamenal výrazný nárůst nákladní přepravy a i nadále předpokládá další zvýšení objemu tohoto druhu přepravy.

Pořízením nového rentgenového zařízení (RTG) disponujícího moderními detekčními parametry (vyšší penetrace, vyšší rozlišení, nové detekční algoritmy umožňující zvýšenou schopnost detekce výbušnin, případně jiných zakázaných předmětů), zajistí provozovateli letiště podstatné zvýšení úrovně bezpečnosti, včetně dodržení podmínek stanovených legislativou (technologie dual view).

Předpokládaná cena: 2 800 000 Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., Praha.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou podlimitní veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

 

 

    

 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data