RTG zařízení

V posledním únorovém týdnu 2010 byla zahájena na Letišti Leoše Janáčka Ostrava montáž a instalace nového rentgenového zařízení pro detekci zavazadel. Jedná se o rentgenové zařízení určené pro provádění bezpečnostní kontroly kabinových, zapsaných zavazadel a zásilek při přepravě cestujících. Zařízení bude rovněž využíváno při řešení nestandardních nebo mimořádných událostí.

Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. pořídilo toto nové rentgenová zařízení v rámci projektu Stroje a zařízení I. Bude tak zvýšen bezpečnostní standard letiště s ohledem na bezpečnostní předpisy a nařízení Evropské unie.

Technické zařízení využívá principu rentgenového záření pro detekci jednotlivých materiálů, poskytuje operátorům bezpečnostní kontroly obrazový výstup s přehledem předmětů uložených v zavazadle nebo zásilce. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na bezpečnost cestujících a posádek letadel bude tak letiště disponovat dalším zařízením s efektivní využitelností v oblasti bezpečnostní kontroly.

RTG zařízení    

Nové zařízení má výborné detekční vlastnosti a je vybaveno moderním softwarem. Zvýšil se také uživatelský komfort uvedeného zařízení.

Díky technickým a užitným vlastnostem se předpokládají nejen častově výkonnější provozní postupy na samostatném pracovišti, ale také procesy bezpečnostní kontroly při řešení mimořádných případů.

Rentgenový přístroj pro detekci zavazadel byl dodán společností PCS spol. s r.o..

Kupní smlouvu na dodávku rentgenového zařízení pro detekci zavazadel uzavřelo Letiště Ostrava, a.s. na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zvyšování bezpečnostní úrovně letiště je zásadním předpokladem pro plynulost a rozvoj leteckého provozu.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data