SFDI 2020 – technické prostředky

SFDI 2020 - Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v květnu 2020 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2020.
Dne 4. 9. 2020 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akce „Pořízení technických prostředků SFDI 2020 – kategorie 1 a 2“ schválil.

V rámci obou akcí budou pořízena následující zařízení:

  • technické prostředky pro kontrolu motorové části vozidel,
  • zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD),
  • rentgenová zařízení pro kontrolu zavazadel osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených,
  • rentgenové zařízení pro kontrolu leteckých zásilek,
  • pracovní stanice rentgenových zařízení (vč. řídící konzoly) určené pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel.

Dodavatelé zařízení budou vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 21.920.000,- Kč bez DPH.

Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly schválena ve výši 18.632.000,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá do konce roku 2021.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce konce roku 2021.


   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data