SFDI 2021 – technické prostředky

SFDI 2021 – Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v srpnu 2021 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2021.
Dne 12. 10. 2021 schválil Výbor SFDI žádost o příspěvek na akce „Pořízení technických prostředků SFDI 2021 – kategorie 1 a kategorie 2.
V rámci obou akcí budou pořízena následující zařízení:
•    kamerový systém (CCTV),
•    personální skener,
•    rentgenové zařízení pro kontrolu leteckých zásilek (RTG – dual view)
•    zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD).
Dodavatelé zařízení budou vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 11.200.000 Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly schválena ve výši 9.520.000 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá do konce roku 2022.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce roku 2022.

 

   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data