SFDI 2022 - technické prostředky

SFDI 2022 – Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2022“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v červnu 2022 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2022.
Výbor SFDI schváli žádost o příspěvek na akce „Pořízení technických prostředků SFDI 2022 – kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3.
V rámci těchto akcí budou pořízena následující zařízení:
•    technicko-bezpečnostní prostředky pro detekci osob nebo vozidel,
•    zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD),
•    RTG zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel (EDS).  
Dodavatelé zařízení budou vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2022.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 58.400.000 Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly schválena ve výši 49.640.000 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá v průběhu roku 2023.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce roku 2023.

 

    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data