Stroje a zařízení II.

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v popis projektu SZII.pdf

Projekt byl finančně ukončen ke dni 26.8.2014.

Veškeré investice pořízené v rámci projektu Stroje a zařízení II řešily značně zastaralý a kapacitně nevyhovující park strojů a zařízení sloužících pozemnímu provozu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a tím napomáhají zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pořízení nových technických a bezpečnostních zařízení souvisí s cílem vytvořit technické a provozní podmínky pro zvyšování počtu odbavených letadel (počty cestujících a nákladů), zvýšení komfortu poskytovaných služeb, zajištění pravidelnosti a bezpečnosti leteckého provozu. V rámci projektu byla realizována inovace informačního systému a datových sítí Letiště. Veškeré investice pořízené v rámci projektu byly nutné k obnově a doplnění nezbytných druhů strojů a zařízení, které jsou potřebné pro provoz civilního mezinárodního letiště a jsou dány předpisy a normami. Počty pořizovaných jednotlivých položek byly stanoveny s ohledem na potřeby rostoucí výkonnosti Letiště, jak vychází ze studie Generel rozvoje. Vybrané druhy strojů a zařízení mají úzkou návaznost na pořízené investice v rámci projektů Stroje a zařízení I a Stroje a zařízení HZS.
Veškeré stroje a zařízení v projektu Stroje a zařízení II byly pořízeny na základě požadavků/specifikací, které jsou stanoveny mezinárodními normami a standardy definovanými podle IATA (International Air Transport Association).

Přitom je brán na zřetel především dokumenty:

Národní dokument:
- Letecký předpis L–14 Letiště
- Zákon č. 49/1997  Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb.
- Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy

Mezinárodní dokument:
- AHM (Airport Handling Manual) 900
- Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2320/2002; 300/2008; 820/2008
- ICAO Airport Services Manual, Doc 9137, Part 2
- IATA Airport Handling Manual, Chapter 9

V rámci projektu byly pořízeny následující druhy strojů a zařízení.

1. Investice pro posílení péče o letecko-provozních ploch

- 1x Výkonný universální traktor automobilového typu
- 1x Nástavba pro UNIMOG
- 2x Sněhová fréza
- 3x Zimní zametač JETSWEEPER – Compact vč. 6 m pluhu
- 2x Zimní zametač JETSWEEPER s tahačem 4 x 4 vč. 6 m pluhu
- 1x Nákladní vozidlo 4 x 4 s korbou sklápěcí
- 1x Postřikovač rozmrazování kapalin
- 1x Malá komunální technika (údržba stání letadel /APN/ a chodníků)
- 1x Mulčovač 9 m
- 1x Pluh dvoubřitý
- 1x Traktor včetně předního pluhu a zadního mulčovacího zařízení
- 1x Žací souprava mulčovací
- 1x Malé nákladní vozidlo do 3,5 t sklopka S3

2. Investice do rozvoje informačních technologií

- Datové sítě, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna
- Odbavovací systémy

3. Investice pro posílení ostrahy letiště

- 1x Monitorovací systém parkoviště
- 2x Přístupové turnikety
- 1x Kamerový systém – rozšíření
- 1x Přehledový systém

4. Investice pro posílení provozu letiště

- 1x Friction meter
- 1x Towbarless Pushback tractor – Tahač pro posun letadel B747
- 1x Towbarless Pushback tractor – Tahač pro posun letadel B737

5. Investice pro posílení odbavení cestujících, letadel a nákladů

- 1x Zařízení na napouštění a výplach letadlových toalet
- 7x Samohybný pásový nakladač na zavazadla
- 20x Vlečné vozíky na zavazadla kryté a nekryté
- 3x Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8m)
- 1x Vozidlo na dodávku pitné vody k letadlům
- 3x Vlečné nástupní schody k letadlům (do 3,8m)
- 1x Vlečné nástupní schody k letadlům (od 1,8m)
- 1x Pozemní zdroj GPU k dodávce el. energie letadlům 140 kVA
- 3x Pozemní zdroj GPU k dodávce el. Energie letadlům 100 kVA
- 1x Vysokozdvižný vozík (nosnost 3,5 tuny)
- 6x Tažný traktor na zavazadlové paletovací a kontejnerové vozíky
- 1x Tažný traktor na zavazadlové paletovací a kontejnerové vozíky (12t)
- 44x Vlečné vozíky na palety a kontejnery ULD
- 1x Vlečné nástupní schody k letadlům do 5,8m
- 1x Highloader (vysokozdvižná plošina) se zdvihem do 5,6 m a minimální nosností 25 t
- 1x Highloader (vysokozdvižná plošina) minimální nosností 7 t


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data