Technické prostředky pro kontrolu motorové části vozidel

Popis vybavení: 2 ks Technické prostředky pro kontrolu motorové části vozidel – kategorie 1) dle čl. 2.3 Pravidel

Předpokládané umístění: vstupní vrátnice SRA1 a vstupní vrátnice SRA2

Provozovatel letiště Ostrava nedisponoval prostředky pro kontrolu motorových částí vozidel, tyto kontroly jsou prováděny na určených pracovištích bezpečnostní kontroly, u vozidel vjíždějících do CPSRA prostoru letiště. Z uvedeného důvodu byl provozovatel letiště nucen řešit vzniklou situaci doprovody vozidel pracovníky ostrahy letiště.

Pořízením nových technických prostředků (inspekční kamery) disponujících vhodnými parametry, je provozovatel letiště schopen zajistit provádění těchto bezpečnostních kontrol a odhalit tak případné hrozby v podobě ukrytých zakázaných předmětů, v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Zásadním přínosem je zvýšení bezpečnostní úrovně prováděných kontrol, včetně úspory pracovníků, nezbytných pro zajištění bezpečnostního doprovodu.

Předpokládaná cena (za obě zařízení): 120 000 Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

    

 

          

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data