Termokamery

Vybavení Hasičské záchranné služby doplnily další speciální termokamery. Po dodávce zařízení v rámci projektu „Stroje a zařízení I“ obdržel příjemce Letiště Ostrava, a.s. v měsíci červenci 2010 další čtyři kusy speciálních termokamer.

Jde se o zařízení pro záchranu osob, umožňující měření povrchové teploty, zjišťování ohnisek požárů, s možností přenosu dat.

Termokamera je vybavena systémem zobrazení ohniska hoření a dalšími barevnými zobrazovacími režimy, usnadňujícími práci a orientaci v různých provozních podmínkách.

Kamera je vybavena barevným LCD displejem, který umožňuje sledování obrazu i ostatními uživateli na místě zásahu. Obrazovka obsahuje údaje o snímané teplotě, stavu nabití baterie, příp. ostatních provozních režimech (zoom, režim zobrazení apod.).

Dodávka byla realizována na základě kupní smlouvy se společností Dräger Safety s.r.o. dle výsledku výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Termokamery budou plně využity při provozních postupech a mimořádných událostech a budou umístěny ve vozidlech pro zjišťování ohnisek požárů.

   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data