Traktor včetně předního pluhu a zadního mulčovacího zařízení

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Traktor včetně předního pluhu a zadního mulčovacího zařízení.

Jedná se o traktor včetně výměnného zařízení tj. předního pluhu – sněhové radlice pro zapojení do předního závěsu a zadního mulčovacího zařízení – hydraulického ramene s výměnnými pracovními agregáty pro zapojení do předního závěsu a zadního tříbodového závěsu. Traktor je určen k nesení zařízení pro údržbu LPP, komunikací a travnatých ploch letiště. V prostoru perimetru letiště se rovněž nachází mnoho navigačních a světlotechnických zařízení, které ošetřoval agrooperátor a zaměstnanci Letiště je dočišťovali manuálně. Tento traktor nahradí prováděné manuální úkony, zvýší bezpečnost a zefektivní, zrychlí a zproduktivní údržbu zařízení. Což přispěje k rychlejšímu zprovoznění ploch letiště.

Traktor včetně pluhu a umlčovacího zařízení

Traktor byl dodán společností BV - Technika, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data