Transportní systém pro vyprošťování letadel

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 transportní systém pro vyprošťování v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální přívěs s otočnou plošinou je určen k přepravě letounů s poškozeným příďovým podvozkem do 50 tun. Nákupem tohoto zařízení se zkrátí čas na odstranění nepohyblivého letadla.

Vyprošťovací systém se skládá z přívěsu RESQTEC s hydraulickým zavěšením a zdviháku pro vyproštění letadla s poškozeným příďovým podvozkem.
Přívěs je navržen přímo k vyprošťování nepojízdných letadel, která se nacházejí na rozjezdové dráze nebo mimo ni. Při konstrukci systému byly využity připomínky odborníků na vyprošťování letadel z velkých letišť a leteckých společností, kteří požadovali určité zvláštní vlastnosti, a také zkušenosti získané při vyprošťování letadla B 747 v New Dehli v září 1988 pomocí systému Aurcraft Recovery Movement Systém.

Transportní systém pro vyprošťování letadel byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Dodávka zařízení

Dodávka byla realizována od dodavatele M H Z PRAHA spol. s r.o. v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Po dodání zboží proběhl tzv. zkušební provoz v délce trvání dvou měsíců. Součástí dodávky je také proškolení na obsluhu a údržbu v rámci převzetí zboží.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

   
Proškolení na obsluhu – nácvik vyprošťování letadla

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data