Velitelský automobil

Po dodávce dopravního automobilu v rámci projektu Stroje a zařízení HZS obdržel příjemce dotace společnost Letiště Ostrava, a.s. v měsíci prosinci 2009 další speciální vozidlo pro Hasičskou záchrannou službu Letiště Ostrava, a.s. – velitelský automobil.

Jedná se o dodávku velitelského vozidla VEA MITSUBISHI NEW L200 v letištním provedení včetně příslušenství určeného pro potřeby velitele zásahu v rámci operačního řízení při zdolávání mimořádných událostí v rámci zabezpečení prostředků leteckého záchranného systému v projektu.

Dodávka velitelského vozu byla uskutečněna na základě kupní smlouvy s dodavatelem: Továrna hasicí techniky, s.r.o. (THT, s.r.o.) v souladu s výsledkem výběrového řízení realizovaného formou veřejné zakázky malého rozsahu dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava tak má další významnou dodávku hasičské techniky pro případy všech mimořádných událostí a při řízení jejich zásahu. Vozidlo je využíváno také pro kontrolní činnost související s požární ochranou na letišti.

Ukázka automobilu    

Na dnech NATO ve dnech 18 a 19.9.2010 se tento automobil představil veřejnosti.

Ukázka veřejnosti    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data