Vozidlo na likvidaci chemických havárií

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala koncem měsíce února 2009 v rámci projektu Stroje a zařízení I. - vozidlo na likvidaci ropných havárií. Jedná se o vozidlo, které je určeno pro zásahy s nebezpečím přítomnosti nebo úniku chemických látek. Vozidlo umožní rychleji a efektivněji ochránit životní prostředí před únikem ropných látek při mimořádných událostech na letišti a v blízkém okolí.

Vozidlo na likvidaci ropných havárií bylo dodáno společností MHZ PRAHA spol. s r.o. Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozidla na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účelovou nástavbu je použit podvozek Mercedes Benz Sprinter CDI KAWA 4 x 4 se skříňovou karoserií a výkonem motoru 135 kW, který splňuje emisní normu EURO IV. Převodovka je automatická.

Vozidlo je vybaveno nejmodernějšími dýchacími přístroji Drager FPS 7000, čtyřmi kusy protichemických obleků Drager "TEAM MASTER pro", elektrocentrálou GTS 7000, 230 V/5,6 kW IP 54 s měřičem izolačního stavu, soupravou OS-1, s vybavením pro odběr plynných a kapalných vzorků, dekontaminační nafukovací sprchou, průmyslovým vysavačem WAP ALTO, kanalizačními ucpávkami, lehkými ochrannými obleky Izopant proti ropným látkám a nízkým koncentracím chemikálií, membránovým a sudovým čerpadlem a dalšími prostředky pro měření koncentrací nebezpečných látek a pro zásah při ropné nebo chemické havárii. V současné době nemá žádné z letišť v České republice takto vybavené vozidlo na ropné havárie.

Příprava vozidla    
Vozidlo v akci    

Vozidlo na likvidaci ropných havárií přispěje k vybavenosti hasičské záchranné služby pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. V rámci projektu Stroje a zařízení I. vozidlo významně přispěje k ochraně životního prostředí.


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data