Výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly

Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. obdrželo v rámci poslední dodávky zařízení u projektu Stroje a zařízení I speciální software pro výcvik operátorů bezpečnostní kontroly.

Výcvikový software je určený pracovníkům bezpečnostní kontroly a je zaměřený na jejich rozvoj a testování výkonnosti.

Jde o sofistikovaný software umožňující provádět výcvik, monitorování a vyhodnocování výsledků jednotlivých operátorů bezpečnostní kontroly. Software umožňuje značnou variabilitu při skladbě výukových zavazadel. Zavedení tohoto typu výcviku je rovněž obsaženo v národní i mezinárodní legislativě.

Software umožňuje také nastavení obtížnosti testů a provádění vyhodnocování jednotlivých testů s možností ukládání a tisku výsledků při výcviku operátorů. Bezpečnostním pracovníkům poskytne možnost porovnat obsah zavazadla s obrazovým výstupem na monitoru.

Pro výcvik operátorů bezpečnostní kontroly tak může provozovatel Letiště Ostrava, a.s. vyčlenit speciální výcvikové pracoviště a organizačně trvale zajišťovat školení bezpečnostních pracovníků a efektivně přistupovat k řešení svěřených úkolů úzce souvisejících s bezpečností na letišti.

Nový software je funkční a připraven pro školení operátorů. Společnost Letiště Ostrava, a.s. tak plně zabezpečí výcvik a vzdělávání svých provozních zaměstnanců zařazených na oddělení bezpečnosti.

Výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly dodala společnost PCS spol. s r.o. jako součást poslední dodávky bezpečnostních zařízení v rámci projektu zaměřeného na modernizaci technického vybavení pro bezpečnost leteckého provozu.

Letiště Ostrava, a.s. uskutečnilo dodávku na základě realizace výběrové řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data