Výkonný univerzální traktor automobilového typu

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Výkonný univerzální traktor automobilového typu.

S údržbou letecko-provozních ploch specifikovanou leteckým předpisem L14, kde maximální výška travního porostu je stanovena na 30cm, souvisí i údržba travnatých, nezpevněných ploch. Doposud se na našem letišti prováděla tato údržba místním agrooperátorem, který pro svou činnost potřebuje velké množství mechanizačních prostředků a tím je po letecko-provozních plochách velmi velký pohyb, který je nutno koordinovat s pracovištěm TWR (věž letové kontroly). Z hlediska bezpečnosti to představuje velké riziko. Proto všechny travnaté, nezpevněné plochy uvnitř perimetru letiště, je mnohem bezpečnější a operativnější provádět pomocí kmenových zaškolených zaměstnanců a výkonného universálního traktoru s velkokapacitním mulčovacím zařízením, který agrooperátora nahradil. Tento nový stroj bude využíván celoročně. V zimě pro tažení Jetsweeperu (speciální letištní zametač a ofukovač) osazen radlicí. V létě pro plošnou údržbu travnatých provozních ploch v kombinaci s 9-ti metrovým mulčovacím strojem. Žací souprava mulčovací byla dodána v červnu 2009.

Dodávka zařízení

   

Traktor byl dodán společností TOKO AGRI a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Traktor    

 


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data