Vysokotlaký vzduchový kompresor

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v druhé polovině ledna 2009 dodávku prvního zařízení v rámci projektu Stroje a zařízení I. - vysokotlaký vzduchový kompresor. Jedná se o vysokotlaký čtyřstupňový odhlučněný kompresor pro stlačený vzduch v kvalitě dle ČSN EN 12021 pro plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů od společnosti Dräger Safety s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Pořízení vysokotlakého vzduchového kompresoru přispěje ke zvýšení úrovně vybavenosti hasičské záchranné služby na letišti. Doposud byly tlakové lahve plněny u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. 

Kompresor dodán

 

Příprava na školení  
Školení  

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data