Žací souprava mulčovací

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v červnu 2009 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Žací soupravu mulčovací. Spolu s traktorem stávajícího vybavení je zařízení určeno pro údržbu travnatých porostů v letním období.

Jedná se o rotorové mulčovací zařízení, sklopné s třemi rotory a robustními noži s nasávacím efektem disponujícím dobrým kopírováním pozemku, rychlým výškovým nastavením, nízkým příkonem a velmi dobrým výkonem se záběrem 4,6 m. Uvedené vlastnosti a vybavení jsou vyžadovány dle potřeb stanovených koncepcí letní údržby letecko-provozních ploch letiště požadujících mulčování cca 364 ha travnatých ploch v co nejkratším čase.

 

 Ukázka zařízení    

Žací souprava mulčovací byla dodána společností DAGROS, s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data