Zařízení ETD

Popis vybavení: Zařízení na stopovou detekci výbušnin (ETD)

Předpokládané umístění: Cargo Terminál

Provozovatel letiště Leoše Janáčka Ostrava zaznamenal v roce 2021 další výrazný nárůst nákladní přepravy a i nadále předpokládá zvyšování objemu tohoto druhu přepravy. S ohledem na tuto skutečnost vzniká potřeba zřízení nového pracoviště uzpůsobeného pro provádění detekčních kontrol leteckých zásilek.

S ohledem na rozmanitost a charakter jednotlivých zásilek se provozovatel letiště velmi často setkává se zásilkami, které není možné podrobit kontrole rentgenovým zařízením (nadrozměrné zásilky, zásilky s vysokou hustotou apod.). V těchto specifických případech je zařízení ETD jediným prostředkem, s jehož pomocí je možné provést stanovenou detekční kontrolu. Pořízení moderního detektoru stopových prvků výbušnin (ETD) s inovovanými detekčními algoritmy, umožní provozovateli letiště identifikaci širšího spektra výbušnin za současného zvýšení úrovně bezpečnosti.

Předpokládaná cena: 1 700 000 Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF Trade & Service s.r.o., Sokolov.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

 

    

 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data