Zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD)

Popis vybavení: Zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD)
Předpokládané umístění: Cargo hangár ACO
Provozovatel letiště Ostrava zaznamenal v roce 2019 nárůst nákladní přepravy o 101 %, s ohledem na uvedenou skutečnost je předpokládán rostoucí podíl nákladní přepravy i v roce 2020.
Letecké zásilky jsou provozovatelem letiště Ostrava podrobovány detekčním kontrolám, charakter těchto zásilek je však různorodý a stanovené detekční kontroly nelze zajistit pouze kontrolou s využitím rentgenového zařízení. Pro zajištění požadovaného detekčního standardu, je nezbytné některé letecké zásilky rovněž podrobit detekční kontrole zařízením pro detekci stopových prvků výbušnin.
Pořízení uvedeného detekčního zařízení umožní provozovateli letiště provádění stanovených detekčních kontrol v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany civilního letectví za současného dosažení vyšší efektivity provádění těchto kontrol. Zařízení pro stopovou detekci výbušnin umožní rovněž detekovat výrazně vyšší škálu případných hrozeb (větší spektrum detekce výbušnin ve srovnání s RTG) a umožní provozovateli letiště provádění kontrol specifických zásilek (např. rozměrné zásilky atd.).
Předpokládaná cena: 1 900 000 Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF Trade & Service s.r.o., Sokolov.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

 

 

    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data